Klik hier om het parochieblad te lezen.

 

 

+++++++++++++++

Klik hier om het parochieblad te lezen.

 

 

+++++++++++++++

2021 poster Kerstmis website 3

 

 

+++++++++++++++

Afgelopen dinsdag, 16 november, was het 25 jaar geleden dat diaken Keijmis tot diaken werd gewijd. Uit dankbaarheid wordt daarom a.s. zondag om 11:15 uur de H.Mis in de St. Josephkerk Heerlerbaan voor hem opgedragen. De H.Mis zal worden gecelebreerd door deken Bouman en pater Canisius, de zoon van diaken Keijmis. Na afloop is iedereen in de gelegenheid om hem in de kerk zelf, natuurlijk met in achtneming van de Coronaregels, te groeten.

Wij wensen hem en zijn echtgenote Ciska van harte proficiat en danken hen voor hun inzet!

Deken Bouman

(artikel uit parochiepost 85)

 

 

+++++++++++++++

 

Op 12 september is het zover en houden wij een St. Josephmarkt.

We hopen op goed weer en maken er een gezellige dag van.

 

2021 09 02 poster Sint Josephmarkt

 

 

 

+++++++++++++++