Klik hier om het parochieblad te lezen.

 

 

+++++++++++++++

We vertrekken om 11.00 uur St. Josephkerk Heerlerbaan

U bent allen uitgenodigd om dit mee te beleven!

De St. Josephparochie organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj- wandeling.

Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten.

    Kroedwusj.png                                                                                                                                                                            

De kroedwusj is samengesteld uit twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer-werende kruiden.                             

Wij gaan onder leiding en uitleg van IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij de Boskapel in Imstenrade bij het beeld van Maria wordt de kroedwusj gezegend. Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria, vanwege dit verband vindt de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen.

Echter in deze tijd is het noodzakelijk zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden:

 • hand- en hoest/nies-hygiëne
 • geen handen schudden
 • blijf bij klachten thuis
 • 1,5 meter afstand houden.

Na afloop is er in de buitenlucht een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

 

+++++++++++++++

 

 

 

Elisabethkapel Parc Imstenrade

foto boskapel

Vanwege werkzaamheden in de Elisabeth Kapel zijn er voorlopig op deze locatie

geen H. Missen.

Parochianen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de openluchtmis.

Deze is iedere zondag om 10:00 uur zolang er werkzaamheden zijn

 

 

Als de weersomstandigheden het toelaten. 

Houd de weersverwachting zelf in de gaten!!!

 

Op 13 september hopen we de missen in de Elisabeth kapel te kunnen hervatten.

Ook hier houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM:

 • Bent u ziek, heeft u koorts of verkoudheidsklachten, blijf thuis
 • Houdt u aan de anderhalve meter afstand
  (met uitzondering van huisgenoten).
 • Houdt u aan de algemeen geldende hygiënevoorschriften
  (handen ontsmetten, geen handen geven, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken).

Volg s.v.p. de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 

+++++++++++++++

 

 

 
 
 
 
Charles Eyck
 
Glasmozaïek van Charles Eyck eigen collectie St Josephkerk Heerlerbaan
====================

Om in stilte de kruiswegstatie met uw eigen intentie te beleven.
Houd U aan de regels van de RIVM afstand : 1.5 meter van elkaar en verspreiden in de kerk. 
Deken Hans Bouman, Kapelaan Rick Blom
Parochieraad St. Joseph Heerlerbaan
 
+++++++++++++++
 
 
 
 
 

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus, scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

coronavirus foto website

Voor onze parochie betekent dit:

Alle weekendvieringen komen te vervallen. Doordeweekse Missen vieringen gaan wel door;

Alle donderdagavonden H. Mis om 19.00 uur in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Donderdag 19 maart hoogfeest St. Joseph. Mis grote kerk om 18.00 uur speciaal voor alle vrijwilligers.

Daarna geen verdere bijeenkomst. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Kruisweg op de vrijdagen om 15.00 uur gaan door in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

De H. Missen in Oranjehof op de 1e en 3e vrijdag van de maand zijn afgelast.

Ook de eerder genomen maatregelen, blijven van kracht:

Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Wie aarzelt of hij of zij ziek is, of wie in contact is geweest met iemand die een risico op besmetting heeft, doet er beter aan niet aanwezig te zijn maar thuis te bidden.

 

Bedankt voor uw medewerking namens de St. Joseph Parochie