Hier komen binnenkort de jaarveslagen te staan

Download hier de privacy verklaring van onze parochie

Kerkbijdrage

 

De tarieven voor de kerkbijdrage :
—     Doordeweekse Mis            €   15,00
—     Weekend Mis                     €   30,00
—     Jubileumdienst niet tijdens reguliere
         zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 300,00
—     Uitvaart en Huwelijksmis     € 500,00 *
—     Jaarlijkse Kerkbijdrage        € 130,00
* Indien iemand de laatste 4 jaar het bedrag van de jaarlijkse kerkbijdrage heeft voldaan dan vervalt dit bedrag.             

 

Er is de mogelijkheid om de kerkbijdrage volledig fiscaal af te trekken, meer informatie daarover kunt u lezen onder het stukje belastingvoordeel.

De overweging om katholiek te worden houdt ieder jaar  een groot aantal personen bezig. In 2012 werden in Nederland 530 volwassenen geregistreerd als toetreders tot de Rooms-Katholieke Kerk, van wie er 380 werden gedoopt. U bent dus zeker niet de enige!

Christus brengt de Blijde Boodschap van het Rijk Gods, en het is aan iedere individuele mens om die boodschap aan te nemen of te verwerpen. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een zeer radicale, levensomvattende keuze. Hij roept op tot bekering, en vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, preoccupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren. In Zijn eigen woorden:

"De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap." (Evangelist Marcus, hoofdstuk 1, vers 15) - Willibrordvertaling 1995

 En wat is die goede boodschap, die Blijde Boodschap, dit evangelie?

"... namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; ..." (1ste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 15, vers 3 en 4)

 

  • Laat u niet afschrikken door technische termen als bekering, zonde of radicale keuze. Net als met vaktermen die gebruikt worden bij het uitoefenen van een beroep, gebruikt ook het geloof bepaalde woorden om belangrijke zaken aan te duiden. De onbekendheid van deze woorden verdwijnt vanzelf!
  • Radicaal kiezen voor Jezus Christus betekent nooit dat u extreme denkbeelden en geweld moet ontwikkelen!

 

'Eerste oriëntatie'
Aan de overgang naar de Katholieke Kerk gaat voor de nieuwe gelovigen vaak een periode van bezinning en twijfel vooraf. Weinig mensen kunnen tegenwoordig nog goed en vooral eenvoudig aangeven wat het christelijke geloof werkelijk inhoudt. Daarom is er een internet-'cursus' opgezet die je kunt vinden op http://waaromjezus-rk.nl.

1  KASKI rapport nr. 630, Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2012 door drs. Joris Kregting, augustus 2013

Wordt vervolgd...