Na aanleiding van de maatregelen die gisteren zijn bekend gemaakt willen wij u nogmaals dringend verzoeken zich aan te melden als u de Heilige Mis op zondag in de St. Josephkerk of de St. Elisabethkapel wenst te bezoeken.

U kunt zich aanmelden tot vrijdag ervoor tot 17:00 uur via telefoonnummer 045-5413896 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het is niet mogelijk om vooruit reserveren. Het dragen van een mondkapje is noodzakelijk om de mis te bezoeken.

Bij klachten blijf thuis en volg alle voorschriften en aanwijzingen op.


 

 +++++++++++++++

Het is soms niet makkelijk om iemand te laten gaan, of dat nu pas is gebeurt of al een hele tijd geleden. Iemand die u heel dierbaar was heeft u moeten loslaten. Het christelijk geloof wil een bemoediging zijn om juist in momenten van 'loslaten' een houvast te vinden. We hopen dat u in de afgelopen periode ook een houvast hebt kunnen vinden in de mensen om u heen. Een dierbare die niet meer onder ons is willen we graag vasthouden met onze herinneringen die we met elkaar mogen delen. Onze Lieve Heer houdt iedereen vast door zijn grote liefde en ons geloof is de hoop en houvast op een hiernamaals en een weerzien.

Mooie woorden wellicht, maar toch blijven we achter met ons verdriet. Als parochie willen we ons steentje bijdragen in de verwerking hiervan. Wilt u een keer praten met de priester die de dienst heeft verzorgd, dit is altijd mogelijk! U kunt zich dan melden bij het secretariaat.

Heel bijzonder willen we u uitnodigen op zondag 1 november vanaf 15:00 uur. Door corona krijgt deze middag een iets andere invulling. We houden geen dienst in de kerk omdat we dan maar max. 30 mensen mogen binnenlaten.

Geen dienst, maar wel een ‘inloop uur’ in de kerk en we heten u welkom!

Van 15:00-16:00 uur is de St. Josephkerk geopend, ook voor degenen die de uitvaart hebben gehad in de St. Elisabethkapel. U kunt dan een kaarsje aansteken, een gebed bidden of gewoon wat tijd voor u zelf nemen, een kopje koffie staat voor u klaar. Ook dit jaar zijn er prentjes aanwezig met de namen van allen overledenen van het afgelopen jaar. Tussen 15:00-16:00 uur is tevens diaken Keijmis aanwezig op het kerkhof van de St Joseph parochie om het graf te zegenen en een gebed uit te spreken.

Met vriendelijke groet,

Veel sterkte in deze dagen,

Pastorale team parochie St. Joseph,
pastoor-deken H.J. Bouman
kapelaan R. Blom

 

 

+++++++++++++++

Naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde maatregelen van de overheid hebben de bisschoppen het advies overgenomen om maximaal 30 mensen per viering, zowel in de kerk als in de kapel, welkom te heten.

Dringend advies om een mondkapje te dragen.

Wilt u komende tijd aanwezig zijn bij een Heilige Mis in de St. Josephkerk of de St. Elisabethkapel laat het ons even weten.

Dit kan per telefoon

045-5413896 / 06-18242958 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

+++++++++++++++

 
 
 
 
Charles Eyck
 
Glasmozaïek van Charles Eyck eigen collectie St Josephkerk Heerlerbaan
====================

Om in stilte de kruiswegstatie met uw eigen intentie te beleven.
Houd U aan de regels van de RIVM afstand : 1.5 meter van elkaar en verspreiden in de kerk. 
Deken Hans Bouman, Kapelaan Rick Blom
Parochieraad St. Joseph Heerlerbaan
 
+++++++++++++++
 
 
 
 
 

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus, scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

coronavirus foto website

Voor onze parochie betekent dit:

Alle weekendvieringen komen te vervallen. Doordeweekse Missen vieringen gaan wel door;

Alle donderdagavonden H. Mis om 19.00 uur in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Donderdag 19 maart hoogfeest St. Joseph. Mis grote kerk om 18.00 uur speciaal voor alle vrijwilligers.

Daarna geen verdere bijeenkomst. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

Kruisweg op de vrijdagen om 15.00 uur gaan door in de grote kerk. Graag zo verspreid mogelijk zitten.

De H. Missen in Oranjehof op de 1e en 3e vrijdag van de maand zijn afgelast.

Ook de eerder genomen maatregelen, blijven van kracht:

Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Wie aarzelt of hij of zij ziek is, of wie in contact is geweest met iemand die een risico op besmetting heeft, doet er beter aan niet aanwezig te zijn maar thuis te bidden.

 

Bedankt voor uw medewerking namens de St. Joseph Parochie