Het is soms niet makkelijk om iemand te laten gaan, of dat nu pas is gebeurt of al een hele tijd geleden. Iemand die u heel dierbaar was heeft u moeten loslaten. Het christelijk geloof wil een bemoediging zijn om juist in momenten van 'loslaten' een houvast te vinden. We hopen dat u in de afgelopen periode ook een houvast hebt kunnen vinden in de mensen om u heen. Een dierbare die niet meer onder ons is willen we graag vasthouden met onze herinneringen die we met elkaar mogen delen. Onze Lieve Heer houdt iedereen vast door zijn grote liefde en ons geloof is de hoop en houvast op een hiernamaals en een weerzien.

Mooie woorden wellicht, maar toch blijven we achter met ons verdriet. Als parochie willen we ons steentje bijdragen in de verwerking hiervan. Wilt u een keer praten met de priester die de dienst heeft verzorgd, dit is altijd mogelijk! U kunt zich dan melden bij het secretariaat.

Heel bijzonder willen we u uitnodigen op zondag 1 november vanaf 15:00 uur. Door corona krijgt deze middag een iets andere invulling. We houden geen dienst in de kerk omdat we dan maar max. 30 mensen mogen binnenlaten.

Geen dienst, maar wel een ‘inloop uur’ in de kerk en we heten u welkom!

Van 15:00-16:00 uur is de St. Josephkerk geopend, ook voor degenen die de uitvaart hebben gehad in de St. Elisabethkapel. U kunt dan een kaarsje aansteken, een gebed bidden of gewoon wat tijd voor u zelf nemen, een kopje koffie staat voor u klaar. Ook dit jaar zijn er prentjes aanwezig met de namen van allen overledenen van het afgelopen jaar. Tussen 15:00-16:00 uur is tevens diaken Keijmis aanwezig op het kerkhof van de St Joseph parochie om het graf te zegenen en een gebed uit te spreken.

Met vriendelijke groet,

Veel sterkte in deze dagen,

Pastorale team parochie St. Joseph,
pastoor-deken H.J. Bouman
kapelaan R. Blom

 

 

+++++++++++++++