Hans Bouman, de nieuwe pastoor-deken

portretBouman-webBinnenkort verwelkomen we Hans Bouman als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen.

Hij werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle, direct na zijn zus Madeleine met wie hij dus een tweeling vormt. Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen, waar het gezin inmiddels naar toe was verhuisd. Daar heeft hij zijn schooltijd doorgebracht, tot hij in 1985 naar Kerkrade verhuisde om op het Groot-Seminarie Rolduc zijn priesteropleiding te volgen.

In 1990 werd hij, nog net 22 jaar oud, met negen anderen diaken gewijd en volgde de verhuizing naar Elsloo, waar hij als kapelaan naar toe gezonden werd om pastoor Creemers te ondersteunden. Twee jaar later werd hij op 13 juni priesterwijding gewijd, kort daarna wisselde de pastoor en vervolgde hij zijn werkzaamheden in Elsloo en Meers als kapelaan van pastoor Achten. Weer twee jaar later, dus in 1994, werd hij benoemd tot kapelaan in Venray om pastoor-deken Coenen z.g. bij te staan in Venray en de omliggende dorpen. Deze inzet duurde tot 1998, toen de bisschop hem vroeg voor zijn eerste pastoorsplaats in Landgraaf-Nieuwenhagerheide. Enkele jaren later werd hij tevens pastoor van de wijk Lichtenberg, de parochie Landgraaf-H. Familie. In 2011 werd hij overgeplaatst naar Gennep, waar hij nu vijf jaar pastoor is van de parochies H. Martinus en H. Norbertus.

Tijdens zijn werkzaamheden voelde hij de behoefte om zich verder te ontwikkelen en om meer bagage te hebben voor de steeds complexere taken. In zijn vrije tijd volgde hij een MA Managementswetenschappen aan de Open Universiteit, variant Implementation and Change. Daarbij liep hij ook stages bij een onderwijsadviesbureau en de politie Limburg-Zuid. In zijn Gennepse tijd startte hij een MA Theology (Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met KU Leuven), een studie die hij deze maanden in de afstudeerrichting Pastoraaltheologie/Missciologie hoopt af te ronden. Hij zegt daarover: “Ik vind het belangrijk dat je blijft leren in je leven, dat je nooit denkt dat je alles wel weet.” Het valt hem op dat mensen de ander vaak in een hokje duwen. Ze vragen dan: “ben je conservatief of modern?” Als ze dan horen over studies in Rolduc en Nijmegen weten ze niet zo goed in welk hokje hij past… en dat vindt hij ook prima. Want, zo zegt hij, “we moeten de ander ontmoeten en leren kennen zoals hij of zij is, zoals God ons individueel kent en van ons houdt”.

Over de overgang naar Heerlen zegt hij: “Voor Gennep vind ik het te snel, vijf jaar is kort. Maar wij solliciteren niet op een functie, we worden door de bisschop gezonden naar die plaats waar hij denkt dat we het hardste nodig zijn. Dat is nu Heerlen. Het zal een hele uitdaging worden om alleen al overzicht te krijgen over de zes parochies en het dekenaat. Maar ik heb alle vertrouwen in de vele vrijwilligers, de katechisten, de pastoraal werkster, de diakens, de kapelaan, in iedereen die zich inzet in onze zes parochies. Ik heb ook een groot vertrouwen in de collega’s en alle anderen in het dekenaat, dat ik al enigszins ken uit mijn Landgraafse tijd. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken elkaar te versterken. Het gaat niet om een pastoor, die is maar een voorbijganger: hij kan een instrument zijn om geloofsgemeenschappen te versterken en om parochianen te ondersteunen daarin hun eigen verantwoordelijkheden te nemen”.

Daarbij geeft hij aan dat hij zich in de gesprekken met besturen en collega’s zeer welkom voelt. “Het waren allemaal hartelijke ontmoetingen in een open sfeer, waarbij we oog hadden voor de mooie kanten van de zes zeer diverse parochies en het dekenaat; maar waarbij we ook de problemen onder ogen durfden te zien en te benoemen”. Een zelfde hartelijke houding ondervond hij in kennismakingsgesprekken met burgemeester Krewinkel en wethouder Braeken, die hem al hadden uitgenodigd.

Komende weken zal deken Bouman al naar Heerlen verhuizen, zodat de pastorie in Gennep gereed gemaakt kan worden voor zijn opvolger Guido Kessels. Op 3 juli zal om 10.00 uur in de Martinuskerk in Gennep een feestelijke H. Mis zijn, waarin pastoor Bouman afscheid neemt en pastoor Kessels wordt verwelkomd. Op zondag 10 juli is om 11.30 uur een feestelijke H. Mis in de Pancratiuskerk, waarin vicaris-generaal Schnackers Hans Bouman zal installeren tot pastoor van de zes parochies en tot deken van het dekenaat Heerlen. Wij heten hem graag welkom in ons midden en bidden om zegen voor hem en onze geloofsgemeenschappen.