10 juli 2016 was het dan zover dat Heerlen weer een Deken en Pastoor kreeg.

Met de Schutterij, altijd trouw present, voorop ging het naar de Pancratiusstraat om Hans Bouman op de Dekenij op te hale

 

    

 

 

   

 

Na de eed op het evangelieboek afgelegd te hebben was het opstellen om met feestelijke processie naar de kerk te trekken.

 

   

 

   

 

  

 

Bij de kerk werden we opgewacht door het St. Martinusgilde uit Gennep. Deze wilde "zijn" oud pastoor nog een laatste ere haag geven.

Hier aan de deur werd de deken de sleutel van de deur overhandigd als ook kreeg hij het herdersschopje van Mgr. Schnackers overhandigd als symbolische overdracht van de parochie aan de nieuwe herder.

 

  

 

  

 

De kerk was zeer goed gevuld met mensen uit allerlei windstreken.

Hier vormde de schutterij de erehaag om de nieuwe pastoor - deken welkom te heten.

 

  

 

Toen iedereen eeen plaatsje gevonden had vertelde Kapelaan Blom hoe het verloop van de mis zou zijn en verwelkomde de burgervaders uit Heerlen, Voerendaal, Brunssum en Landgraaf als ook de andere genodigden en alle aanwezigen.

 

  

 

De benoemingsbrief werd voorgelezen en de nieuwe pastoor moest de gelofte afleggen om de parochie goed en gedegen te besturen en te leiden.

Daarop zette het koor de gezangen in en werd er naar de lezingen uit de schrift geluisterd.

 

  

 

    

 

Na de predikatie werden er gaven naar voor gebracht die met het pastoorschap te maken hadden.

En bij elke gave was een voorbede en een bede voor de pastoor.

Doopselschaal en de olie├źn voor vormsel en ziekenzalving.

Witte en paarse stola voor huwelijk en biecht, tabenakel-sleutel en de kelk met hostieschaal.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Het verdere verloop was normaal, plechtig en feestelijk.

Op het eind van de eucharistie kreeg burgemeester Krewinkel van Heerlen het woord en deze spak over de prettige ontmoeting die zij beide al gehad hadden en dat hij hoopte op een goede samenwerking, ieder op zijn gebied, voor de medemens.

 

  

 

In zijn dankwoord dankte de nieuwe deken eenieder en sprak de hoop uit om veel mensen te mogen leren kennen. Dat het een uitdaging zal zijn om er voor de 6 parochies te kunnen zijn. Maar door samen kerk te zijn was hij hoopvol naar de toekomst.

 

  

 

Na even de gewaden uitgedaan te hebben ging men gezamenlijk naar het Grand hotel, Tulip Inn voor de receptie.

Met de schutters voor en het Gilde achter was het een feestelijke stoet.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Na de druk bezochte receptie was er voor familie en vrienden nog een after party op de dekenij.

We danken allen God voor het prachtige weer en na afloop kon de nieuwe deken-pastoor tevreden terugblikken op deze mooie dag.

En wij met hem.